In the last little while, I’ve added a couple of new articles in “de Nederlandse taal”:

Zo dankbaar voor de actieve gehoorzaamheid van Christus

De kerk en de rechtvaardigmaking

Thanks to R. Sollie-Sleijster for translating.  Originally published at Een in Waarheid.